Home

export team
EXPORT TEAM s.r.o.

Dokonalá firemná prezentácia Vašej spoločnosti na medzinárodných výstavách, veľtrhoch a kongresoch, výstavná plocha je dizajnovaná na základe potrieb a požiadaviek Vašej spoločnosti pod záštitou značky GOOD IDEA TOP FROM CZECHIA & SLOVAKIA.

GOOD IDEA TOP FROM CZECHIA & SLOVAKIA je značka kvality združujúca najlepších domácich výrobcov a poskytovateľov služieb.

Pod touto značkou prezentujeme produkciu našich zákazníkov na zahraničných podujatiach. Pre vašich zahraničných obchodných partnerov a potenciálnych klientov poskytujeme záruku najvyššej kvality produktov a služieb prezentovaných v našich výstavných stánkoch s privátnym barom a zdieľanou rokovacou miestnosťou dostupnou pre našich vystavovateľov a to celé pod záštitou značky kvality, značky GOOD IDEA TOP FROM CZECHIA & SLOVAKIA

Top